» SOUTĚŽE


2021

 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ JIHOČESKÉHO KRAJE 2021 PRO STŘEDOŠKOLÁKY

 

VE ČTVRTEK 21. 10. 2021 NA DDH ÚAMK ČESKÉ BUDĚJOVICE  

 

PROPOZICE SOUTĚŽE

 

DOPRAVKA 2021

 

 


 

 

2015 - 2020

 

Žádné dopravní soutěže nejsou vyhlášeny.

 


2014

 

Jihočeský kraj vyhlašuje fotografickou soutěž pro středoškoláky 

 

na téma:  ZAJÍMAVÉ SITUACE V SILNIČNÍM PROVOZU 

 

Soutěží chceme upozornit na problematiku bezpečnosti na pozemních komunikacích. Cílem je, aby si studenti všímali zajímavých dopravních situací, upozornili na nebezpečná místa v silničním provozu, odhalovali nejasné, případně nelogické dopravní značení. Jejich úkolem bude vyfotografovat popsané situace a k fotografii připsat komentář nebo navrhnout  řešení, jež by vedlo ke zlepšení.

 

Kategorie:    ročník narození   1995 -  1999  

 

Formát:     JPEG nebo PNG s pokud možno nejlepší kvalitou zkomprimovaného obrázku

 

Druh fotografie: barevná bez možnosti použití efektů

 

Technika:      digitální fotoaparát nebo fotoaparát v mobilním telefonu

 

Datový nosič: CD nebo DVD (nejlépe jeden za celou školu)  

 

Soutěžící mohou fotografovat situace v silničním provozu nejen v Jihočeském kraji, nýbrž po celé České republice, případně v zahraničí.

 

Účastníci soutěže musí být z Jihočeského kraje  nebo navštěvovat školu, která zde má své sídlo. Každá škola by měla pokud možno poslat pouze jeden datový nosič a každý student/každá studentka může soutěžit pouze s jednou soutěžní fotografií, k níž musí připojit následující údaje:

 

Jméno a příjmení

 

Ročník narození

 

Kategorie

 

Škola

 

Adresa

 

Telefonický kontakt

 

Místo pořízení fotografie

 

Datum pořízení fotografie

 

Značka (typ) přístroje, kterým byla fotografie pořízena

 

CD nebo DVD v zalepené obálce s popiskem (adresa školy/odesílatele) přijímá podatelna Krajského úřadu Jihočeského kraje nebo je možné je zaslat na adresu:  Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

 

Termín: do 30. 6. 2014 do 12:00 hodin.

 

Práce nesplňující pravidla budou vyřazeny. Datové nosiče nebudou odesílatelům/autorům vráceny.

 

V každé kategorii bude vyhodnoceno deset nejlepších autorů, z nichž první tři budou odměněni.

 

Nejlepší práce budou na začátku školního roku 2014/15 vystaveny ve vestibulu a na chodbách Krajského úřadu Jihočeského kraje. Autoři a jejich rodiče budou pozváni na vernisáž konanou v říjnu 2014, kde jim budou předány ceny.

 

Případné dotazy budou zodpovězeny na tel. čísle 386 720 133 (Luboš Rákosník).