» AKTUALITY


 prace (LURA 25. 10. 2010) 2. pracovní schůze krajské skupiny BESIP - V úterý 16. listopadu 2010 od 9,00 hod. se uskuteční v Presscentru Jihočeského kraje v Českých Budějovicích 2. pracovní schůze krajské skupiny BESIP v letošním roce. Pozvaní členové krajské skupiny budou projednávat další aktivity, které vyplývají ze schválené strategie BESIP.

 prejezd

(ANTE 21. 10. 2010) Schůzka pracovní skupiny pro zvýšení bezpečnosti na přejezdech - Dne 20. 10. 2010 proběhla na Krajském úřadě - Jihočeském kraji schůzka pracovní skupiny pro zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v Jihočeském kraji. V jejím rámci byl zhodnocen postup dosavadní realizace projektu a byly předány informace o plánu investic pro období příštího kalendářního roku. Jednání se zúčastnili kromě zástupců krajského úřadu také pracovníci Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, Ředitelství silnic a dálnic České republiky, krajský koordinátor BESIP, zástupci SŽDC a drážní inspekce.

sb

(LURA 19. 10. 2010) Pedagogové měli seminář BESIP - V pondělí 18. 10. 2010 se v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje uskutečnil seminář BESIP pro pedagogy Jihočeského kraje. Se svými příspěvky na něm postupně vystoupili mjr. Mgr. Jiří Matzner (Policie ČR), Ing. Blanka Sunkovská (Ministerstvo dopravy - BESIP), Václav Kovář (BESIP - Jihočeský kraj), Ing. Jaroslav Mráz (Magistrát města České Budějovice), Ing. Antonín Hlaváček (Městský úřad Tábor), Mgr. Tomáš Drobný (Centrum služeb pro silniční dopravu), Mgr. Andrea Tetourová, Mgr. Luboš Rákosník (oba Krajský úřad - Jihočeský kraj) a PhDr. Ing. Augustin Pixa (Asociace dopravních psychologů). Semináře se zúčastnilo celkem 86 pedagogů z mateřských, základních a středních škol. Fotografie naleznete zde.  

drot  (LURA 14. 10. 2010) Slavnostní otevření DDH Drahonice - Ve čtvrtek 14. 10. 2010 došlo ke slavnostnímu otevření zrekonstruovaného dětského dopravního hřiště v objektu MŠ Drahonice na Strakonicku. Za účasti starosty obce Drahonice, krajského koordinátora BESIP, zástupců obvodního oddělení POLICIE ČR ve Vodňanech a pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ JČK poděkovala ředitelka MŠ Drahonice Mgr. Jitka Tomanová všem, kteří se na obnově podíleli. Jihočeský kraj podpořil rekonstrukci v letošním roce v rámci grantového programu Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení částkou 223 000 Kč,- (80% z celkových nákladů). Fotografie naleznete zde.

 deti

(LURA 11. 10. 2010) Seminář BESIP - V pondělí 18. října 2010 od 9,00 hod. pořádá Jihočeský kraj - Krajský úřad pod záštitou MUDr. Martina Kuby, 1. náměstka hetmana, v Kruhovém sálu zastupitelstva kraje seminář BESIP pro pedagogy Jihočeského kraje. Bude se věnovat problematice dopravní výchovy na školách, metodice a systému BESIP a grantové politice Jihočeského kraje. Se svými příspěvky mj. vystoupí dopravní psycholog, zástupci integrovaného záchranného systému, pracovníci Ministerstva dopravy České republiky a Krajského úřadu Jihočeského kraje.

 nhot  

(ANTE 4. 10. 2010)  Otevření nového DDH - Nové Homole - Dne 4. 10. 2010  bylo v obci Homole části Nové Homole, slavnostně otevřeno nově vybudované dětské dopravní hřiště, které bude sloužit blízké mateřské škole a veřejnosti. Celkový náklad na jeho vybudování činil 532 497,- Kč z toho částkou 196 708,- Kč přispěl Jihočeský kraj v rámci grantového programu. Fotografie naleznete zde.

 bus

(ANTE 3. 10. 2010)  GP Podpora dopravy dětí na DDH - Dne  22.9.2010 Jihočeský kraj vyhlásil pravidelně se opakující grant "Podpora dopravy dětí na dětská dopravní hřiště" s dotací 130 000 Kč. Tento je nyní ve stádiu hodnocení a  schvalování žádostí. Více v sekci GRANTOVÁ POLITIKA A VÝKON DOZORU.

 siljck (ANTE 3. 10. 2010) Bezpečnostní audit vybraných silnic - V červenci  2010 uzavřel Krajský úřad smlouvu o dílo k realizaci projektu "Studie přeshraničního managementu silničního provozu Horní Rakousko - Jižní Čechy".  Cílem projektu je posouzení vybraných silničních úseků jako potencionálně dopravně nebezpečných míst na silnicích II. a III. tříd s provedením bezpečnostního auditu s návrhem navazujících opatření. Více v sekci ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE.   

 hl

(ANTE 30. 9. 2010)  Schválená strategie BESIP - Dne 25. 5. 2010 schválilo zastupitelstvo Jihočeského kraje "Strategii bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období  2010 - 2013"    usnesením  č. 182/2010/ZK - 15,  a uložilo Krajskému úřadu její průběžnou realizaci. Ke spolupráci byli vyzváni pedagogové, představitelé obcí, měst, a pomoc v rámci svých možností přislíbili též zástupci POLICIE ČR, Hasičského záchranného sboru, Českého červeného kříže a dalších institucí. 

Celý text STRATEGIE BESIP naleznete zde.                                                                                                 

                                                                          

Stránky: « Předchozí 1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42