» AKTUALITY


newsletter  (LURA 15. 12. 2010) Newsletter krajských koordinátorů BESIP 2/2010 - Centrum služeb pro silniční dopravu vydalo před několika dny Newsletter krajských koordinátorů BESIP č. 2/2010. Kromě jiných článků obsahuje informace o realizaci GP Jihočeského kraje Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení v roce 2010, konkrétně o rekonstrukci dětského dopravního hřiště v Drahonicích na Strakonicku. Zajímavé je i grafické porovnání počtu dětských dopravních hřišť v České republice podle krajů, kde je Jihočeský kraj na 2. místě ze 14 za Vysočinou. Zde si můžete vše přečíst.  

kolofinale  (LURA 30. 11. 2010) Porada organizačního týmu finále DSMC 2011 - Na první poradě organizačního týmu finále Dopravní soutěže mladých cyklistů 2011 byly projednány základní organizační záležitosti za účasti zástupců Městského úřadu Třeboň v čele s místostarostou Zdeňkem Mrázem, zástupců Krajského úřadu Jihočeského kraje Mgr. Andrey Tetourové a Mgr. Luboše Rákosníka, koordinátorů BESIP CSPSD Václava Kováře a Václava Kobese a zástupkyně Ministerstva dopravy Ing. Blanky Sunkovské. Příští porada se uskuteční 18. ledna 2011 v Třeboni.

 cyklo (LURA 29. 11. 2010) Jednání organizačního týmu finále DSMC 2011 - V úterý 30. listopadu 2010 v 8,30 hod. v konferenčním sále Sportcentra Mrkáček v Lišově se poprvé sejde organizační tým, jenž bude zajišťovat finále Dopravní soutěže mladých cyklistů 2011, které se bude konat v jihočeské Třeboni. Jednání se zúčastní zástupci Ministerstva dopravy, oddělení BESIP, zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, a zástupci Městského úřadu Třeboň. 

mrkacek  (LURA 25. 11. 2010)  Porada vedoucích pracovníků  odborů  dopravy - Ve dnech 30. 11. 2010 - 1. 12. 2010 se ve společenské místnosti Sportcentra Mrkáček v Lišově uskuteční porada vedoucích pracovníků odborů dopravy a dopravně správních agend úřadů obcí s rozšířenou působností Jihočeského kraje, kterou svolal krajský koordinátor BESIP Václav Kovář. Jednání se společně se zástupci 17 úřadů zúčastní i zástupci Ministerstva dopravy České republiky a Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství. Předmětem jednání budou především nové informace z oblasti bezpečnosti silničního provozu, a to jak na regionální, tak i na celostátní úrovni. 

 stetce (LURA 24. 11. 2010) Výtvarné soutěže BESIP - Jihočeský kraj vyhlásil výtvarné soutěže pro děti v mateřských a základních školách a víceletých gymnáziích. Dětem v mateřských školách je určena soutěž pod názvem Děti a řidiči na jihočeských silnicích, pro děti ze základních škol pak soutěž s názvem Bezpečná cesta do školy. Soutěže budou ukončeny dne 11. května 2011 v 16:30 hod.

 info (LURA 16. 11. 2010) Krajská skupina BESIP - V úterý 16. 11. 2010 se v Presscentru Jihočeského kraje v Českých Budějovicích sešli zástupci krajské skupiny BESIP. V rámci pracovní schůze mj. projednali dosavadní naplňování schválené strategie (spuštění internetových stránek, problémová místa na jihočeských silnicích) a úkoly pro následující období (větší zapojení základních škol do soutěže mladých cyklistů). Jednání se zúčastnili Mgr. Andrea Tetourová, Milan Veleba, Mgr. Luboš Rákosník (všichni KÚ JČK - ODSH), Ing. Antonín Hlaváček (MěÚ Tábor), Ing. Zbyněk Heřman (MěÚ Jindřichův Hradec), Ing. Jaroslav Mráz (MM České Budějovice), Václav Kovář (BESIP), Mgr. František Špale (Automotoklub), pplk. Mgr. Milan Šesták, kpt. Bc. Miroslav Puffer (oba Policie ČR), Karel Jírovec (SÚS JČK), Jitka Kosáčková (ČČK České Budějovice), Zdeňka Hanzalová (ČČK Jindřichův Hradec), kpt. Bc. Jana Mejzlíková (HZS JČK) a jako hosté Josef Rod, Vítězslav Němec (oba OÚ Studená), Mgr. Milan Holický (ZŠ Jarošovská Jindřichův Hradec) a Petr Fleischmann (OÚ Šumavské Hoštice).

 zelena (LURA 3. 11. 2010) Přijemci dotací schváleni - Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém včerejším jednání schválilo vybrané příjemce dotací v rámci Grantového programu Jihočeského kraje pro školní rok 2010/2011 "Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ve školním roce 2010/2011". Příspěvek obdrží: ZŠ Lhenice, ZŠ a MŠ Bernartice, ZŠ Bavorovská Vodňany, MŠ Slavonice, ZŠ Alešova Vodňany, ZŠ Sira N. Wintona Kunžak, ZŠ T. G. Masaryka Blatná, ZŠ J. A. Komenského Blatná, ZŠ a MŠ Jílovice, MŠ Strmilov, MŠ Pluhův Žďár, ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou, ZŠ Kovářov, ZŠ a MŠ Dešná, ZŠ Chlum u Třeboně, MŠ Oslov, ZŠ a MŠ Borová Lada, ZŠ a MŠ Zahájí, 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko, MŠ Putim, ZŠ a MŠ Dříteň, ZŠ Hluboká nad Vltavou, ZŠ a MŠ Lišov, ZŠ a MŠ Nová Bystřice, ZŠ a MŠ Velká Lhota a ZŠ a MŠ Horní Stropnice.

busddh  (LURA 29. 10. 2010) Schvalování příjemců GP - Zastupitelstvo Jihočeského kraje bude na svém jednání v úterý 2. listopadu 2010 mj. schvalovat příjemce GP Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ve školním roce 2010/2011.