» AKTUALITY


 the action (LURA 23. 2. 2011) The Action BESIP Tour 2011 v březnu v Táboře - Akce The Action, v níž je návštěvníkům znázorněna realita dopravní nehody, bude ve středu 23. března 2011 k vidění v táborském klubu Milenium. Více se můžete dočíst pod tímto odkazem.

semprpom  (LURA 22. 2. 2011) Seminář první pomoci se účastníkům líbil - Seminář zásad poskytování první pomoci, který pořádal v úterý 22. února 2011 Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, ve spolupráci s krajským koordinátorem BESIP a Českým červeným křížem a pod záštitou MUDr. Martina Kuby (1. náměstek hejtmana), se setkal s příznivým ohlasem u 54 učitelů a zkušebních komisařů. Fotografie ze semináře najdete tady. 

zpomalprah  (LURA 21. 2. 2011) GP Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích vyhlášen - Jihočeský kraj dne 16. 2. 2011 vyhlásil grantový program Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích. Žádosti se přijímají do 15. 3. 2011 (do 14,00 hod.).

hridr  (LURA 16. 2. 2011) GP Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení vyhlášen - Jihočeský kraj dne 16. 2. 2011 vyhlásil grantový program Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení. Záměrem Jihočeského kraje je podílet se na výstavbě nových dětských dopravních hřišť a na modernizaci hřišť již postavených. Žádosti se přijímají do 15. 3. 2011 (do 14,00 hod.).  

trebddh  (LURA 16. 2. 2011) Třetí porada organizátorů finále DSMC 2011 - Včera se v zasedací místnosti Městského úřadu Třeboň potřetí sešli organizátoři celostátního finále Dopravní soutěže mladých cyklistů 2011. Jednání se tentokráte zúčastnili i všichni hlavní rozhodčí jednotlivých disciplín. Příští porada se uskuteční v úterý 22. března 2011 opět v Třeboni.

 souteze (LURA 15. 2. 2011) Aktualizace termínů DSMC 2011 v Jihočeském kraji - Ve spolupráci s krajským koordinátorem BESIP byly aktualizovány termíny Dopravní soutěže mladých cyklistů pro rok 2011 v Jihočeském kraji.

 first (LURA 24. 1. 2011) Seminář první pomoci bude 22. 2. 2011 - Ve spolupráci s krajským pracovištěm BESIP a Českým červeným křížem pořádá Jihočeský kraj - Krajský úřad pod záštitou 1. náměstka hejtmana MUDr. Martina Kuby seminář věnovaný problematice zásad poskytování první pomoci zejména pro učitele dopravní výchovy a přípravy dětí na letošní ročník Dopravní soutěže mladých cyklistů (DSMC), ale také pro provozovatele školicích středisek řidičů a zkušební komisaře v Jihočeském kraji. Seminář se uskuteční v úterý 22. února 2011 od 9:00 hod. v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, v Českých Budějovicích, v Kruhovém sálu zastupitelstva kraje č. 2010 (1. patro). Ke dni 21. 1. 2011 bylo řádně přihlášeno 53 účastníků.

 treb (LURA 18. 1. 2011) Následující porada organizačního týmu finále DSMC 2011 - Dnes se v Třeboni sešli členové organizačního výboru celostátního finále Dopravní soutěže mladých cyklistů. Provedli obhlídku soutěžních prostorů a technického zázemí a předběžně schválili propozice. Příští porada byla domluvena na úterý 15. 2. 2011 opět na stejném místě.  

 meutrebon (LURA 14. 1. 2011) Další porada organizačního týmu finále DSMC 2011 - V úterý 18. 1. 2011 se v Třeboni podruhé sejdou členové organizačního týmu celostátního finále Dopravní soutěže mladých cyklistů 2011, aby podrobně projednali organizační záležitosti a schválili propozice této fáze soutěže. 

prvnipomoc  (LURA 11. 1. 2011) Seminář zásad poskytování první pomoci - V souvislosti s platnou Strategií bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2010 - 2013 a ve spolupráci s krajským pracovištěm BESIP a Českým červeným křížem pořádá Jihočeský kraj - Krajský úřad pod záštitou 1. náměstka hejtmana MUDr. Martina Kuby seminář věnovaný problematice zásad poskytování první pomoci zejména pro učitele dopravní výchovy a přípravy dětí na letošní ročník Dopravní soutěže mladých cyklistů (DSMC), ale také pro provozovatele školicích středisek řidičů a zkušební komisaře v Jihočeském kraji. Seminář se bude konat dne 22. února 2011 (úterý), v případě velkého zajmu také 23. února 2011 (středa) od 9:00 hod. v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, v Českých Budějovicích, v Kruhovém sálu zastupitelstva kraje č. 2010 (1. patro).

 Studie (LURA 4. 1. 2011) Studie přeshraničního managementu dokončena - Studie přeshraničního managementu bezpečnosti silničního provozu Horní Rakousko - Jižní Čechy byla v závěru roku 2010 dokončena firmou CITYPLAN spol. s r.o., Praha  a předána Jihočeskému kraji. Cílem projektu bylo vypracování bezpečnostních auditů (inspekcí) na vybraných úsecích pozemních komunikací a návrh vhodných opatření pro zvýšení jejich bezpečnosti. Více informací naleznete zde.