» AKTUALITY


mdkuas  (LURA 13. 4. 2011) Pracovníci státní správy se setkají se zástupci autoškol v kraji - Ve čtvrtek 16. června 2011 se v kruhovém sále Zastupitelstva Jihočeského kraje v 9,30 hod. setkají pracovníci Ministerstva dopravy, Krajského úřadu Jihočeského kraje, zkušební komisaři obcí s rozšířenou působností a zástupci autoškol a akreditovaných školicích středisek řidičů v Jihočeském kraji. Toto setkání se bude věnovat připravovaným změnám v oblasti autoškolství a vzdělávání řidičů, které by se měly projevit vyšší bezpečností silničního provozu.  

un  (LURA 11. 4. 2011) Článek o výtvarných soutěžích v Učitelských novinách - Učitelské noviny č. 15 přinesou tento týden informace o výtvarných soutěžích Jihočeského kraje v rámci BESIP. Hledejte je v rubrice Kaleidoskop.

 propag (LURA 7. 4. 2011) Nové propagační předměty kraje pro BESIP - Jihočeský kraj nechal zhotovit nové propagační předměty pro oblast bezpečnosti silničního provozu. Samonavíjecí reflexní pásky, bezpečnostní přívěsky na klíče nebo dřevěné píšťalky ve tvaru zvířátek dostanou nejlepší soutěžící na oblastních a okresních kolech dopravních soutěží mladých cyklistů v kraji a také všichni účastníci celostátního finále DSMC v Třeboni. Detailní fotografie těchto předmětů jsou zde.

 dddraho (LURA 1. 4. 2011) 1. ročník oblastní soutěže pro MŠ na Strakonicku - Mateřská škola Drahonice uspořádá v pátek 29. dubna 2011 na svém dopravním hřišti zkušební 1. ročník oblastní dopravní soutěže pro nejmenší děti na Strakonicku. Podrobnosti o akci již brzy na těchto stránkách. 

 trebb (LURA 22. 3. 2011) Následující porada organizátorů finále DSMC bude 21. dubna 2011 - Pátá porada organizačního týmu letošního finále Dopravní soutěže mladých cyklistů se uskuteční na adrese Domu dětí a mládeže, Na sadech 4, Třeboň, ve čtvrtek 21. dubna 2011 od 9,00 hod. 

 optimsilnice (ANTE 16. 3. 2011) Seminář věnovaný optimalizaci dopravní sítě Jihočeského kraje -  Ve čtvrtek 14. dubna 2011 od 9,00 hod. pořádá Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, v kruhovém sálu zastupitelstva seminář věnovaný problematice koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje a vybraným faktorům ovlivňujícím bezpečnost silničního provouzu. Se svými příspěvky vystoupí Mgr. Andrea Tetourová (KÚ JČK), Ing. Daniela Švédová (ŘSD ČR) a dopravní inženýr Leoš Nekula (Měření PVV Brno).

stopstav  (LURA 16. 3. 2011) Ukončen příjem žádostí o dva granty v dopravě - Včera bylo ukončeno přijímání žádostí o dva grantové příspěvky Jihočeského kraje v dopravě, konkrétně GP Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení a GP Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích. Nyní budou žádosti posuzovány a hodnoceny. Dalším grantovým programem v oblasti dopravy bude GP Podpora programu dětí na dětská dopravní hřiště pro školní rok 2011/2012, který bude vyhlášen na začátku příslušného školního roku.

 meutreb (LURA 8. 3. 2011) Čtvrtá porada organizátorů finále DSMC v Třeboni bude 22. 3. 2011 - Členové organizačního výboru letošního finále Dopravní soutěže mladých cyklistů se sejdou v Třeboni v úterý 22. března 2011 v 9,00 v budově Městského úřadu.  

uamkcb  (LURA 1. 3. 2011) Porada provozovatelů DDH v Jihočeském kraji - Krajský koordinátor BESIP Václav Kovář svolal na pátek 4. 3. 2011 poradu provozovatelů dětských dopravních hřišť v našem kraji. Porada začne v 9,00 hod. v budově Automotoklubu České Budějovice (ÚAMK) v ulici Karoliny Světlé 2238/2. V jejím průběhu dojde ke zhodnocení dopravní výchovy v loňském roce, následně budou provozovatelé DDH seznámeni s rozpočtem na dopravní výchovu pro rok 2011 a v neposlední řadě jim zástupce Krajského úřadu Jihočeského kraje podá informace ke grantovým programům v oblasti dopravy.

stk  (LURA 28. 2. 2011) Zesílení dozoru nad stanicemi technické kontroly - V rámci státního odborného dozoru nad stanicemi technické kontroly (STK) došlo v loňském roce ke zpřísnění kontrol těchto specializovaných pracovišť, aby nedocházelo ke schvalování technicky nevyhovujících vozidel pro silniční provoz. Krajský úřad Jihočeského kraje prostřednictvím svých pověřených pracovníků zkontroloval za rok 2010 všech 30 stanic. Důsledné kontroly probíhají i v letošním roce a k dnešnímu dni bylo zkontrolováno již 7 STK. Informace o STK na stránkách MD.