» AKTUALITY


 asskbe (LURA 17. 1. 2012) Autoškolka skřítka Bertíka - Jihočeský kraj - Krajský úřad prostřednictvím odboru dopravy a silničního hospodářství zajistil vytvoření a vytištění zcela nového výukového materiálu BESIP pro děti v mateřských školách s názvem "Autoškolka skřítka Bertíka". Autorkou textu a ilustrací je paní Iva Nováková. V průběhu prvního čtvrtletí letošního roku budou výtisky distribuovány do mateřských škol. Náhled najdete ve fotogalerii

 vytvarka_dvanact (LURA 9. 1. 2012) 2. ročník výtvarných soutěží BESIP Jihočeského kraje - Jihočeský kraj - Krajský úřad prostřednictvím odboru dopravy a silničního hospodářství v pondělí 9. ledna 2012 vyhlásil 2. ročník výtvarných soutěží BESIP. V letošním roce je soutěž nově rozšířena pro středoškoláky, kteří budou soutěžit s fotografiemi zajímavých situací v silničním provozu. Uzávěrka je v pondělí 14. května 2012.

 haloveddh (LURA 6. 1. 2012) Halové dopravní hřiště v Českých Budějovicích - V závěru loňského roku bylo v Českých Budějovicích otevřeno nové rodinné hřiště, jehož součástí je velké dopravní hřiště s čerpací stanicí, semafory, dopravními značkami a šlapacími autíčky pro děti a dospělé. Nespornou předností tohoto hřiště je jeho celoroční využitelnost, neboť se nachází uvnitř vytápěné haly. Jeho provozovatelé nabízí možnost využití všem mateřským a základním školám a chtějí spolupracovat s orgány veřejné správy v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Více informací naleznete na www.hopsarium.cz.

 stk (LURA 16. 12. 2011) Státní dozor na jihočeských STK v roce 2011 - Pověření pracovníci Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, provedli v roce 2011 v souladu s platnou legislativou a strategií bezpečnosti silničního provozu celkem 33 kontrol na stanicích technické kontroly v kraji. Zkontrolovány byly všechny stanice pro veřejnost (30, z nichž 2 byly zkontrolovány opakovaně) a jedna stanice, která má oprávnění k prohlídkám vozidel Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra ČR. 

 poradaosmt (LURA 15. 12. 2011) Následující porada organizátorů DSMC 2012 - Ve středu 25. ledna 2012 v zasedací místnosti OŠMT Krajského úřadu Jihočeského kraje se uskuteční další porada organizátorů Dopravní soutěže mladých cyklistů 2012. Budou se projednávat dosud neuzavřené body návrhu financování soutěže, propagace soutěže a termíny jednotlivých soutěžních kol. 

boznem  (LURA 16. 11. 2011) Porada organizátorů Dopravní soutěže mladých cyklistů 2012 - Porada organizátorů následujícího ročníku Dopravní soutěže mladých cyklistů v Jihočeském kraji se uskuteční v pondělí 5. prosince 2011 ve druhé budově Krajského úřadu Jihočeského kraje (ul. Boženy Němcové) od 9,00 hod. v zasedací místnosti odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

autobus  (LURA 9. 11. 2011) Příjemci grantové podpory kraje schváleni - Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém jednání v úterý 8. listopadu 2011 celkem 26 příjemců finanční podpory v rámci grantu "Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ve školním roce 2011/2012." 

 koruny (LURA 3. 10. 2011) Příjem žádostí o grantový příspěvěk Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ukončen - Příjem žádostí jihočeských škol o poskytnutí finančního příspěvku v rámci grantového programu Podpora dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ve školním roce 2011/2012 byl ukončen v pátek 30. září 2011. O podporu požádalo formálně správně (písemně a elektronicky prostřednictvím programu Filler) celkem 26 subjektů, nyní jsou žádosti vyhodnocovány.

penize  (LURA 30. 9. 2011) Skončila možnost požádat o finanční kompenzaci - V pátek 30. září 2011 skončila možnost požádat o finanční kompenzaci Jihočeského kraje základním školám, které se zúčastnily vyšších kol Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2011. O finanční příspěvek požádalo 37 škol a celkem 47 škol Krajskému úřadu Jihočeského kraji svou žádost nedoručilo. 

 vimot (LURA 27. 9. 2011) Nové dětské dopravní hřiště ve Vimperku otevřeno - Dnes byla krátce po desáté hodině dopoledne slavnostně přestřižena páska u nového dopravního hřiště ve Vimperku, na jehož výstavbě se finančně podílel Jihočeský kraj. Za přítomnosti starosty města Ing. Bohumila Petráška, místostarostky Ing. Jaroslavy Martanové, ředitelky ZŠ T. G. Masaryka Mgr. Dagmar Rückerové, zástupců Městského úřadu Vimperk, Krajského úřadu Jihočeského kraje a krajského střediska BESIP si jízdu na hřišti ihned vyzkoušely děti z vimperských škol. Fotografie najdete tady.